News & Events

V.P.WOOD ร่วมให้การสนับสนุนงาน MFMS 2013 conference

V.P.WOOD ร่วมให้การสนับสนุนงาน MFMS 2013 conference

V.P.WOOD ร่วมให้การสนับสนุนงาน MFMS 2013 conference

วันที่ 14-17 ก.ค. 2556 ทางเราได้ร่วมให้การสนับสนุน การจัดงานประชุมทางวิชาการของนักวิชาการด้านวัสดุโพลีเมอร์ ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน MFMS 2013 conference โดยร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ยืนยันรหัสตามภาพ  ยืนยันรหัสตามภาพ