BOARD WALL

Product Description

สรรสร้างงานผนังไม้ในบ้านและอาคาร ให้สวยงานเช่น ผนังไม้จริง และรูปแบบการดีไซน์ชิ้นงานให้เหมาะกับการ ติดตั้ง ที่สะดวกรวกเร็ว หมดปัญหาเก็บงานหัวสกรู และไม่สิ้นเปลืองเวลาในการ ทำงานสี

Product Details

Specifications

หมดปัญหาเก็บงานหัวสกรู และไม่สิ้นเปลืองเวลาในการ ทำงานสี

To use
งานภายในและภายนอก
Size

WA-06 สูง 15 ซม. x กว้าง 150 ซม. x ยาว 6.00 ซม.
WA-06F สูง 15 ซม. x กว้าง 150 ซม. x ยาว 6.00 ซม.
ชมตัวอย่างผลงาน →

BOARD WALL