EN TH

ผู้ผลิตไม้จริงเสริมแรง

ความเป็นมาบริษัท วี.พี. วู๊ด จำกัด

บริษัท วี.พี. วู๊ด จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ วี.พี. กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยคุณวิชัย โรซาร์พิทักษ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทชิ้นงานพลาสติก (Profile) โดยเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ผลิตบานประตูและวงกบ PVC เพื่อที่จะใช้ทดแทนไม้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ มอก. 1013-2533

นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของการออกแบบ และสร้างแบบพิมพ์เพื่อใช้งานได้เอง รวมถึงการออกแบบประยุกต์ และสั่งประกอบเครื่องจักรที่จะต้องใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ วงกบ บี – ลาส น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ทนปลวก ทนน้ำ ไม่โก่ง ไม่บิด ติดตั้งง่าย หมดปัญหาปลวก มอด เหมาะทั้งประตูภายใน และภายนอก

ทำไมต้องเป็น V.P. WOOD Co., Ltd.

  • มีความชำนาญ%E
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านการควบคุมการผลิต ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ขนาดและรูปร่างที่ถูกต้องแม่นยำ และได้มาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “คาบอแนกซ์ “

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มุ่งพัฒนา WPC

ให้เป็น Engineering Plastic ด้วยวิทยาการ และ เทคโนโลยีทันสมัย

มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะการทดแทนไม้จริง

มุ่งการพัฒนาบุคลากร

มุ่งการพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพด้วยการเสริมสร้าง การเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพ ชีวิตที่ดี ให้กับพนักงานทุกระดับ

รับผิดชอบต่อสังคม

รับผิดชอบต่อสังคมด้วย การลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม