Monday – Friday 9:00 am to 5:00 pm

Starbucks วงแหวนกาจนาภิเษก ปั้มเซล ไม้ท่อน ไม้ฝ้า

Starbucks วงแหวนกาจนาภิเษก ปั้มเซล ไม้ท่อน ไม้ฝ้า

295957028_5285057244874883_3318194599526374773_n

Starbucks วงแหวนกาจนาภิเษก ปั้มเซล
ไม้ท่อน
DE-04 สูง 35 มม. x กว้าง 102.5 มม. x ยาว 6.00 ม

ไม้ฝ้า
CE-03L สูง 10 มม. x กว้าง 81 มม. x ยาว 6.00 ม CE-04 สูง 28 มม. x กว้าง 28 มม. x ยาว 6.00 ม

——————————
ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้อื่นๆ
ปลวกไม่กิน ทนน้ำ ไม่ผุ ทาสีได้ ไม่ลามไฟ ซ่อมแซมได้ ติดตั้งง่าย ดูแลรักษาง่าย

Share: