Monday – Friday 9:00 am to 5:00 pm

ไม้ท่อน (Deck-Nyx)

ไม้ท่อน/ไม้ตง/ไม้คาน เด็ค-แนกซ์ ใช้ได้ทั้งงานไม้พื้น ตกแต่งงานพื้น ระแนง ราวกันตก รวมถึงงานดีไซน์อื่นๆ

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์