Monday – Friday 9:00 am to 5:00 pm

DE-07W

ไม้ท่อน สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง ใช้ได้ทั้งงานไม้พื้น ตกแต่งงานพื้น ระแนง ราวกันตก รวมถึงงานดีไซน์อื่นๆ ด้วยผิวสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติมากที่สุดและยังสามารถใช้งานเป็นโครงสร้าง เช่นตง คาน หมดปัญหาเรื่องสนิม ปลวกและแมลงไม่กิน ทนทานทุกสภาพอากาศ ไม่บิดตัว ซึ่งจะประหยัดค่าดูแลรักษาคุ้มค่าในระยะยาว

รายละเอียด

DE-07W ขนาด  หนา 38 mm. กว้าง 140 mm. ยาว 6.0 (m./bar)