Monday – Friday 9:00 am to 5:00 pm

WA-06 (Cele-Nyx)

สวยงามเช่นผนังไม้จริง มีรูปแบบการดีไซน์ชิ้นงานให้เหมาะกับการการติดตั้งได้มากกว่า สำหรับการใช้งานผนังไม้บ้านและอาคาร

WA-06 หนา 15 mm. x กว้าง 150 mm. x ยาว 6.0 (m./bar)

รายละเอียด

ไม้ฝา อีกระดับของไม้ฝาสรรสร้างงามผนังไม้บ้านและอาคาร ให้สวยงาม ให้สวยงามเช่นผนังไม้จริง

และรูปแบบการดีไซน์ชิ้นงานให้เหมาะกับการการติดตั้งตกแต่งงานได้มากกว่า ที่สะดวกรวดเร็ว

หมดปัญหาเก็บงานหัวสกรู ไม่สิ้นเปลืองเวลาในการทำสี สามารถดัดโค้งได้ตรงตามดีไซน์ของลูกค้าได้มากที่สุด

WA-06 หนา 15 mm. x กว้าง 150 mm. x ยาว 6.0 (m./bar)